KOSTRA nøkkeltall

Sola - 1124 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sola Kostragruppe 07 Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 88,6 90,7 89,0 90,9 91,2 81,9 82,8 83,2 83,8 84,0 . . . . 87,6 83,3 83,6 84,1 84,8 84,5 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 97,1 97,0 96,6 96,7 98,9 91,1 91,6 91,9 91,8 92,3 . . . . 94,2 92,0 92,1 92,2 92,4 91,4 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 102,6 100,9 101,6 100,5 103,7 96,8 97,1 97,4 96,5 97,3 . . . . 98,2 97,4 97,4 97,3 97,1 96,3 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 39,1 37,6 37,7 36,8 36,0 53,7 52,7 52,3 52,8 54,4 . . . . 37,5 40,2 40,2 40,1 40,0 57,5 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 . . . . 5,7 6,2 6,2 5,9 5,8 5,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 29,6 31,0 32,0 32,4 37,9 36,3 36,7 37,2 38,9 43,0 . . . . 42,8 38,0 38,8 40,4 41,1 36,3 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 2,5 2,0 2,5 3,2 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,5 . . . . 3,9 3,6 3,7 3,8 4,1 4,2 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 81,8 80,8 84,9 85,4 84,3 62,0 65,4 69,5 74,3 74,2 . . . . 78,1 66,6 68,6 73,9 78,2 84,7 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,5 104,6 102,8 101,5 104,8 76,0 79,6 82,4 82,6 82,7 . . . . 84,7 79,3 80,7 81,9 83,6 90,4 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,1 19,8 20,1 20,8 20,4 16,2 16,0 15,8 16,2 14,8 . . . . 15,4 15,7 15,4 15,1 15,2 14,1 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 144 853 147 033 158 942 167 927 178 239 130 500 136 827 145 547 155 399 162 287 . . . . 170 581 136 470 142 507 151 141 160 003 181 590 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 57,8 58,5 62,0 62,7 61,3 51,4 53,1 56,7 60,6 59,8 . . . . 60,5 52,1 53,3 57,1 60,6 64,1 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.