KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,2 4,4 3,1 3,7 3,9 3,7 4,1 1,6 0,2 0,8 3,4 3,0 1,9 0,2 1,9 3,4 3,0 1,9 0,2 1,9 3,7 6,3 3,8 -1,4 1,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 5,0 4,9 3,3 4,3 3,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,2 0,8 2,5 2,4 0,0 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,3 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,1 2,3 1,8 1,8 1,2 -0,1 2,7 1,6 2,2 1,3 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 38,0 46,0 46,3 48,8 52,7 23,3 25,0 24,1 23,0 18,6 17,4 19,2 19,4 17,8 18,0 17,4 19,2 19,4 17,8 18,0 35,6 35,5 40,9 23,6 20,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,2 38,9 34,6 35,9 .. 31,5 31,8 39,7 42,6 57,2 40,5 39,5 40,1 47,5 58,3 40,5 39,5 40,1 47,5 58,3 15,9 11,6 9,2 26,1 50,7 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 29,0 29,3 34,4 37,3 37,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 96,7 96,7 93,3 95,8 98,5 85,3 87,4 91,2 94,0 114,4 93,2 92,7 95,3 105,1 117,3 93,2 92,7 95,3 105,1 117,3 74,3 69,4 70,2 90,4 100,8 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 97,3 99,5 101,4 103,3 106,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 57 931 59 520 62 438 66 786 69 216 54 957 55 446 56 733 61 876 60 403 58 873 61 096 62 753 64 774 63 432 58 873 61 096 62 753 64 774 63 432 73 537 76 261 80 588 77 371 65 744 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 51 680 52 775 54 367 56 449 58 395
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,2 14,4 15,8 18,8 20,3 10,2 10,9 11,0 9,9 9,0 8,7 9,5 10,9 10,8 9,2 8,7 9,5 10,9 10,8 9,2 17,6 14,7 20,9 13,6 9,5 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 13,6 15,5 16,1 17,2 13,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,5 5,9 4,6 6,4 9,6 10,8 14,5 17,3 14,0 12,9 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 12,0 11,2 11,5 14,9 16,4 13,2 11,1 14,9 24,7 16,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 68,8 -2,7 82,4 40,8 33,1 39,3 35,7 31,4 33,1 28,0 27,8 31,1 31,3 31,4 32,7 27,8 31,1 31,3 31,4 32,7 40,6 43,6 50,0 40,9 33,8 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 50,2 50,7 53,2 41,1 49,0

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt