KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 113 100 100 100 .. 100 94 100 95 .. 98 100 93 100 .. 98 100 93 100 .. 95 97 97 91 .. 96 98 97 99 .. 96 98 97 99 348 96 98 95 93 ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 5 173 4 190 3 773 3 773 3 945 4 446 4 573 4 621 4 811 5 528 4 192 4 270 4 433 4 645 4 712 4 192 4 270 4 433 4 645 4 712 3 459 3 551 3 476 3 814 6 473 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 044 3 016 3 055 3 428 3 892
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,10 0,15 0,15 0,15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 .. 0,61 0,62 0,60 0,61 0,61 0,50 0,50 0,55 0,61 ..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. 2,6 2,6 3,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 .. 55,5 57,7 60,9 35,1 35,1 15,0 22,4 21,3 24,5 ..

Kontakt