4411_1111
4411_1111
kostra
2019-06-17T03:30:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Sokndal, faktaark Kommunal vannforsyning Sokndal

KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 97 94 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 670 2 923 2 996 .. 3 932 3 835 3 746 3 964 3 862 3 923 3 966 3 988 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 2 523 2 597 2 631 2 767
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,45 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 0,54 0,57 0,60 0,66
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 86,0 99,5 90,7 99,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 16,9 17,3 17,7 18,8 .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 29,9 32,6 23,0 22,2

Kontakt