KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 570 29 606 32 004 33 691 35 469 27 239 28 651 31 110 32 407 30 455 30 723 32 209 34 569 37 041 35 744 30 723 32 209 34 569 37 041 35 744 35 871 37 623 41 531 40 089 38 525 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 21 065 22 096 23 593 24 891 25 410
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 361,3 369,7 343,1 375,4 405,9 302,8 318,1 322,8 339,3 312,2 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 404,3 414,1 438,7 406,3 427,5 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 251,1 256,7 265,6 268,4 275,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 36,9 35,5 36,8 35,2 36,5 31,3 30,3 30,1 32,5 33,8 33,4 33,1 34,1 34,9 35,4 33,4 33,1 34,1 34,9 35,4 32,2 32,5 31,9 31,6 35,7 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 73,9 75,2 75,4 73,3 76,3 75,7 75,7 75,4 78,2 78,9 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 79,6 77,8 77,7 78,9 77,6 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,53 0,46 0,49 0,55 0,64 0,48 0,48 0,49 0,48 0,50 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,1 35,0 33,2 29,6 27,2 33,9 34,0 32,9 32,0 32,1 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 36,2 34,3 30,8 28,1 34,1 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 48,3 52,3 48,9 51,7 50,9 45,6 47,1 31,1 47,8 51,5 42,1 43,1 27,3 42,4 44,9 42,1 43,1 27,3 42,4 44,9 39,2 39,9 23,1 45,3 43,3 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,5 10,9 14,1 16,1 13,8 16,3 12,5 12,3 12,5 10,2 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 9,1 17,5 16,4 15,0 11,9 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,3 89,1 91,2 81,5 94,1 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 82,9 86,8 87,0 100,0 86,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 145 3 584 3 766 3 956 3 895 3 203 3 470 3 835 3 916 4 160 3 178 3 330 3 581 3 852 4 151 3 178 3 330 3 581 3 852 4 151 3 174 3 383 3 460 4 402 3 996 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,30 0,60 0,33 0,28 0,31 0,35 0,44 0,43 0,46 .. 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,72 0,38 0,43 0,55 0,46 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 2,88 1,51 0,00 0,00 0,00 0,79 0,69 0,84 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,85 0,64 0,87 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,59
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,2 3,5 3,5 2,9 3,0 4,8 4,8 5,1 5,2 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 5,7 5,6 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 9,6 10,9 11,0 8,3 10,6 11,0 11,5 11,3 .. 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 13,7 13,8 15,0 13,5 12,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 4,8 3,0 3,6 5,2 6,1 9,1 9,4 9,8 10,9 .. 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 11,1 11,2 12,2 11,2 11,4 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 7,4 7,6 7,8 8,1 7,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 22,3 21,5 28,0 34,9 42,5 30,4 34,4 37,3 49,1 50,8 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 39,7 38,4 45,9 47,7 52,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,2
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 80,0 61,4 73,3 86,7 81,6 93,2 90,5 91,1 93,1 .. 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 86,5 85,8 103,5 92,8 86,8 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 87,3 88,6 90,0 93,8 69,9

Kontakt