KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 34,4 38,3 42,8 45,0 44,0 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 102,0 148,4 132,4 131,0 116,0 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,4 5,8 4,4 4,2 2,4 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 13,2 12,8 13,2 13,7 14,6 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,0 66,7 84,2 60,0 82,1 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,4 71,0 81,6 68,3 80,6 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,1 16,2 15,4 16,3 15,7 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,7 40,3 39,2 40,5 42,3 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,5 23,4 22,9 22,2 23,3 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 108 976,2 111 746,8 109 794,1 115 884,6 122 444,0 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 785,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 515,2 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 515,2 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 139 029,7 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 683,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt