KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,6 6,9 7,4 6,8 7,7 8,1 8,1 8,1 9,0 8,1 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 9,0 9,9 8,5 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 85 90 0 0 270 212 199 185 212 324 220 248 253 261 318 220 248 253 261 318 92 152 202 272 310 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 167 217 244 253 264
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,75 6,72 6,78 6,83 6,83 5,68 5,49 6,19 6,76 5,44 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 8,43 8,25 8,55 9,40 6,46 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 4,51 4,51 5,18 4,66 4,49
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 44 24 15 26 45 72 67 58 64 90 91 84 93 83 104 91 84 93 83 104 100 108 115 92 101 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 132 169 126 118 125
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 417 389 459 461 497 483 523 497 539 532 488 483 511 555 539 488 483 511 555 539 445 487 543 536 567 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 608 574 563 644 566
Herav utgifter til renhold (kr) kr 127 140 148 115 170 153 179 159 183 171 154 160 160 178 167 154 160 160 178 167 140 145 167 190 182 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 87 79 120 132 82 109 113 114 131 103 123 119 129 132 100 123 119 129 132 100 104 121 140 121 109 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 116 114 114 128 96
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt