KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 102 1 166 1 267 2 061 1 257 1 153 1 213 1 382 1 267 1 305 1 354 1 446 1 605 1 773 1 645 1 354 1 446 1 605 1 773 1 645 1 523 1 670 1 874 2 073 1 677 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 957 1 060 1 137 1 343 1 246
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 786 986 1 077 1 886 1 033 953 1 037 1 069 982 1 022 1 104 1 179 1 247 1 349 1 270 1 104 1 179 1 247 1 349 1 270 1 254 1 375 1 621 1 791 1 253 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 809 913 987 1 197 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 316 179 191 175 224 200 176 313 285 282 250 266 358 424 375 250 266 358 424 375 270 295 253 282 424 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 147 147 150 145 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 852 983 1 075 1 875 1 029 892 928 1 045 971 914 962 1 020 1 165 1 219 1 123 962 1 020 1 165 1 219 1 123 1 217 1 344 1 541 1 629 1 233 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 717 757 825 855 854
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 66 12 66 29 63 -14 -44 59 30 51 15 20 68 42 86 15 20 68 42 86 83 88 26 -6 84 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 53 50 54 11 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 786 972 1 009 1 846 966 905 972 986 940 863 946 1 000 1 096 1 177 1 038 946 1 000 1 096 1 177 1 038 1 134 1 256 1 515 1 634 1 149 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 664 706 771 844 827
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,29 0,29 0,29 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,65 0,63 0,64 0,57 0,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,40 0,24 0,24 0,24 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,18 0,19 0,19 0,15 0,06
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,44 0,45 0,42 0,05
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 1 2 2 2 49 44 67 40 156 154 131 183 159 60 154 131 183 159 60 10 12 12 16 108 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 196 198 210 222 206
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 9 8 4 9 0 150 151 126 137 334 760 567 511 584 263 760 567 511 584 263 115 86 69 91 241 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 845 619 574 548 557

Kontakt