KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 52 47 45 45 51 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 5 020 5 253 5 223 5 088 2 968 5 020 5 253 5 223 5 088 2 968 611 651 490 387 3 594 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 14 14 14 16 21 21 21 25 20 25 27 27 26 26 25 27 27 26 26 30 33 30 26 25 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 75 83 87 87 76 69 69 67 55 68 60 62 62 65 63 60 62 62 65 63 64 60 65 63 65 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 990 2 290 384 328 1 509 1 363 1 222 2 510 1 583 1 197 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 2 262 3 642 3 761 4 228 2 209 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 688 1 500 1 348 1 295 1 406
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 19 426 19 660 20 044 13 378 0 7 886 9 171 9 163 7 293 11 814 7 424 7 539 7 367 8 694 16 879 7 424 7 539 7 367 8 694 16 879 7 977 6 427 8 715 5 257 8 684 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 12 382 10 887 10 579 11 312 11 576
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. 83 22 20 0 28 25 24 14 24 26 26 25 27 27 26 26 25 27 27 8 21 31 14 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 2 14 5 11 4 62 30 22 25 49 16 30 22 25 49 16 0 1 2 2 31 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 1,8 1,5 2,1 .. 0,8 1,1 1,0 1,7 .. 1,3 1,3 1,4 1,6 .. 1,3 1,3 1,4 1,6 .. 1,4 1,4 1,3 3,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,0 1,2 1,1 1,2 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,1 11,1 10,3 7,0 .. 14,9 11,9 10,3 15,3 .. 14,7 11,4 9,8 11,0 .. 14,7 11,4 9,8 11,0 .. 12,9 10,3 8,6 18,2 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 17,0 15,4 14,0 12,7 ..

Kontakt