KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 143 6 860 7 760 11 295 10 291 7 068 7 180 7 567 9 448 7 871 7 748 8 693 8 918 9 396 8 392 7 748 8 693 8 918 9 396 8 392 6 772 7 739 7 021 6 141 9 204 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,9 6,1 7,4 7,2 4,6 4,9 4,8 4,4 5,2 5,1 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,3 5,9 3,8 3,8 5,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 8,3 6,1 8,0 5,7 4,0 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,7 7,0 7,7 5,2 3,9 4,3 4,4 4,5 4,9 4,2 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,7 4,5 4,2 3,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 23 918 21 835 24 772 35 000 42 362 51 865 54 010 58 396 56 243 61 408 53 271 53 649 58 511 68 516 63 212 53 271 53 649 58 511 68 516 63 212 43 894 39 313 52 019 68 181 55 154 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 39 751 42 313 43 473 45 695 47 271
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 0 27 897 49 750 24 690 27 441 35 346 35 227 37 858 33 890 38 027 33 018 46 862 31 750 33 890 38 027 33 018 46 862 31 750 42 376 38 917 27 371 20 458 45 500 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 29 718 35 683 37 384 41 053 38 046
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 518 273 329 933 356 143 354 600 311 750 349 630 325 817 359 051 404 201 437 016 367 208 417 632 430 280 415 126 448 811 367 208 417 632 430 280 415 126 448 811 409 308 399 208 337 000 376 037 397 595 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 348 120 398 470 407 751 418 928 409 502
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 32,7 34,0 29,7 26,2 17,6 22,8 23,2 21,4 20,8 17,8 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 16,2 20,9 14,9 13,5 17,2 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 57 85 78 95 97 78 79 81 88 88 83 85 87 86 83 83 85 87 86 83 75 80 95 87 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt