KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 56,0 61,4 60,5 69,4 72,4 75,7 75,9 78,0 78,7 84,5 79,5 80,1 81,1 80,8 87,7 79,5 80,1 81,1 80,8 87,7 81,6 81,5 81,3 77,8 81,3 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 79,2 83,3 81,6 83,8 84,7 87,3 87,6 88,8 89,6 92,5 90,6 90,5 90,6 90,6 94,3 90,6 90,5 90,6 90,6 94,3 91,1 91,9 91,8 91,8 90,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 92,4 97,6 95,8 93,5 90,7 94,4 95,1 95,8 96,5 97,2 97,4 96,9 96,4 96,5 98,2 97,4 96,9 96,4 96,5 98,2 97,1 98,3 98,3 99,4 96,7 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent .. .. .. .. .. 66,3 67,0 66,5 71,3 55,7 73,9 74,5 74,9 74,3 58,0 73,9 74,5 74,9 74,3 58,0 89,1 89,4 97,0 95,9 72,1 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,5 6,1 5,9 5,3 4,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,6 5,6 5,5 5,3 5,4 5,4 5,6 5,5 5,3 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 29,4 30,6 39,7 41,3 34,1 36,6 38,0 39,2 39,1 43,4 37,0 38,6 40,0 42,3 41,0 37,0 38,6 40,0 42,3 41,0 34,9 35,3 39,1 43,2 42,9 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent .. .. .. .. .. 3,7 3,8 4,1 5,1 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,5 3,3 3,1 3,0 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr .. .. .. .. .. 66,9 68,9 77,0 80,5 75,7 67,9 70,6 76,7 81,3 77,7 67,9 70,6 76,7 81,3 77,7 69,7 74,7 79,0 87,5 79,6 66,5 69,1 74,1 78,8 77,0 67,6 70,4 75,1 79,5 78,2 68,9 72,5 76,8 81,3 78,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 80,0 80,0 64,3 81,8 90,9 82,1 80,7 85,1 81,0 85,6 81,3 81,7 80,4 81,2 85,5 81,3 81,7 80,4 81,2 85,5 84,1 87,2 87,5 76,1 83,7 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,4 12,1 13,8 13,3 12,8 13,1 13,3 13,8 13,1 13,5 11,6 11,5 11,5 11,3 11,8 11,6 11,5 11,5 11,3 11,8 10,3 10,3 9,7 10,6 11,3 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 652 127 742 154 746 182 352 177 835 131 884 137 861 154 171 170 098 166 308 137 758 146 807 157 856 168 443 174 884 137 758 146 807 157 856 168 443 174 884 148 390 157 259 166 410 177 978 172 841 137 613 143 919 153 538 163 202 167 862 138 807 145 125 154 317 164 473 169 723 138 225 143 704 152 779 161 356 165 250
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr .. .. .. .. .. 55,1 56,7 63,9 66,5 61,7 57,7 59,8 64,9 68,5 62,7 57,7 59,8 64,9 68,5 62,7 60,3 64,8 68,7 75,7 64,9 53,5 55,1 59,1 62,7 60,8 54,2 55,8 59,6 63,1 61,5 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.