4407_1018
4407_1018
kostra
2019-05-20T17:14:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Søgne, faktaark Plan, byggesak og miljø Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 14 10 5 12 328 322 260 258 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 232 150 150 166
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 13 28 45 55 38 43 45 48 43 46 45 48 43 46 41 44 37 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 276 224 241 230 14 426 12 972 12 402 12 708 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 9 628 7 774 8 140 6 624
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 101 .. 156 0 7 486 0 4 782 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 3 546 0 3 104
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 13 19 .. 22 21 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 13 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 19 21 44 .. 41 44 36 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 30 23 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 40 .. 39 34 17 18 17 17 19 22 18 20 19 22 18 20 20 20 25 29
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 2 .. 0 106 76 138 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 16 66 120
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 9 4 7 442 472 322 416 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 416 396 428 324
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 95 98 94 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 91 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 48 49 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 53 .. .. .. 99 99 96 91 84 86 86 81 84 86 86 81 72 82 84 66
Netto endring i antall boliger (antall) antall 62 100 .. .. 7 470 5 604 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 236 2 362 0 0

Kontakt