4401_1018
4401_1018
kostra
2019-05-23T15:49:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Søgne, faktaark Helse- og omsorgstjenester Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 17 154 18 812 20 297 21 942 18 997 20 270 21 228 22 770 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 21 080 22 165 23 528 24 822
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 203,4 225,6 246,9 257,9 245,6 251,1 261,7 266,0 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 283,6 291,4 299,0 300,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 25,6 26,2 26,5 27,6 28,4 29,1 29,2 29,8 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,7 29,0 28,6 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 77,3 74,3 76,0 74,6 73,9 74,7 74,7 74,1 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 77,3 78,3 78,1 78,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,41 0,40 0,39 .. 0,51 0,53 0,54 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,51 0,51 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 27,4 28,1 33,2 .. 32,0 31,7 31,3 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 31,7 31,8 31,3 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 63,6 64,1 63,9 .. 49,9 49,6 49,9 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 52,9 54,2 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 9,8 10,9 12,3 .. 11,3 12,7 11,1 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,2 12,1 12,0 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 86,2 84,8 85,8 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 99,0 99,0 98,8 99,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 693 3 944 4 178 : 3 255 3 520 3 636 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 217 3 320 3 519 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,07 0,33 0,19 .. 0,51 0,50 0,55 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,55 0,46 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,52 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 1,00 0,65 0,60 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 5,4 5,1 5,0 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,2 4,5 4,3 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,4 15,5 15,3 14,0 9,2 9,3 9,8 9,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,8 10,9 10,8 11,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,4 8,4 8,9 8,4 9,1 8,5 8,6 8,5 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,7 9,0 8,9 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 20,1 24,1 23,2 24,5 34,0 37,1 41,7 45,3 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,8 45,8 45,4 49,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 85,3 85,0 103,1 22,5 84,6 92,9 93,7 85,1 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 91,4 92,3 96,2 90,7
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt