4400_1018
4400_1018
kostra
2019-08-25T18:48:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Søgne, faktaark Grunnskole Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 30,3 29,5 54,9 44,3 41,6 45,6 50,2 46,0 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 26,8 25,8 28,6 33,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 167,1 143,7 155,5 157,8 122,2 122,3 130,6 132,8 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 133,6 127,3 129,9 139,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,6 2,9 2,1 2,2 3,6 3,5 3,4 3,4 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 5,4 6,3 6,1 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,7 9,3 8,2 8,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,0 7,2 7,1 6,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 55,6 72,0 66,4 66,1 68,8 70,4 70,7 72,2 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 68,0 69,3 69,8 71,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,4 63,6 66,4 66,4 67,4 66,2 66,9 67,7 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,3 71,9 69,3 71,1
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,3 17,4 18,5 17,1 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,4 17,4 17,3 16,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,1 40,9 40,2 42,4 40,4 40,9 41,0 41,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,4 40,8 41,1 41,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 26,9 27,1 27,0 26,6 26,6 26,3 25,7 25,7 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,6 24,2 23,1 23,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 91 183,8 97 631,5 105 627,7 109 499,4 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 101 567,6 103 742,1 105 990,7 110 785,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt