4397_1018
4397_1018
kostra
2019-05-27T09:59:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Søgne, faktaark Brann og ulykkesvern Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 840 840 876 914 811 859 922 1 018 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 923 947 950 1 030
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 663 703 717 737 629 667 723 803 831 897 929 978 804 861 897 937 718 734 736 792
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 177 137 158 177 182 192 199 215 211 222 224 249 198 207 209 231 205 213 214 238
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 598 633 630 683 553 563 616 674 762 807 822 887 740 778 794 847 677 713 701 788
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -24 -16 -20 7 27 29 34 44 60 60 57 74 60 59 56 72 29 48 42 77
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 622 649 650 676 526 534 582 629 702 747 765 814 680 718 738 776 648 664 658 711
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,58 0,57 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,62 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,20 0,20 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,38 0,37 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 8 2 10 9 215 202 228 218 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 57 103 128 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 38 23 14 0 1 058 622 490 516 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 718 480 327 104

Kontakt