KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 130 127 128 132 138 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 3 685 3 767 3 790 3 744 3 685 3 685 3 767 3 790 3 744 3 685 3 685 3 767 3 790 3 744 3 685
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 12 11 11 12 12 15 16 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 82 92 92 89 91 57 57 57 56 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 60 58 57 52 54 60 58 57 52 54 60 58 57 52 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 15 383 205 2 848 2 504 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 204 1 088 822 2 342 2 437 2 204 1 088 822 2 342 2 437 2 204 1 088 822 2 342 2 437
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 362 10 827 8 789 5 833 6 123 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 10 179 16 547 15 170 14 578 15 359 10 179 16 547 15 170 14 578 15 359 10 179 16 547 15 170 14 578 15 359
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 3 8 0 31 30 30 31 32 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 19 15 20 11 14 19 15 20 11 14 19 15 20 11 14
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 4 8 3 4 0 187 135 127 113 182 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 167 47 19 145 121 167 47 19 145 121 167 47 19 145 121
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 : 0,8 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 19,6 18,3 16,7 14,9 13,3 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 26,3 26,0 22,6 20,0 18,0 26,3 26,0 22,6 20,0 18,0 26,3 26,0 22,6 20,0 18,0

Kontakt