4394_1018
4394_1018
kostra
2019-08-24T22:58:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Søgne, faktaark Barnevern Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 023 5 568 6 302 7 248 6 056 6 286 6 871 7 514 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 6 011 6 483 8 231 7 812
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 5,0 4,7 5,9 4,6 5,0 4,9 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,3 4,6 4,9 4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 4,7 5,1 6,0 4,9 5,1 5,2 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,1 4,4 5,1 4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,5 4,3 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 21 333 26 367 31 399 30 000 36 692 39 524 41 690 47 001 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 42 281 42 036 40 503 42 376
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 19 479 16 831 14 423 30 144 31 025 29 624 31 830 32 704 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 395 27 177 25 814 26 184
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 275 550 337 171 336 350 398 816 389 699 390 348 398 760 423 993 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 348 750 384 644 407 646 422 105
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,2 32,6 33,8 29,0 22,0 21,7 21,5 21,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,4 23,6 28,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 84 87 94 95 84 88 90 89 82 85 86 87 83 86 87 88 91 94 95 97

Kontakt