4393_1018
4393_1018
kostra
2019-08-22T03:16:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Søgne, faktaark Barnehager Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 70,3 73,5 81,7 79,8 79,6 81,9 82,8 83,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,4 77,6 77,0 78,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 84,7 87,5 91,8 91,1 89,9 91,1 91,6 91,9 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,2 89,8 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,2 95,7 97,7 98,1 96,2 96,8 97,1 97,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 98,1 97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 48,2 48,3 48,3 49,0 53,7 53,7 52,7 52,3 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,7 45,1 45,4 45,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,7 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,3 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 42,5 43,7 46,1 .. 36,3 36,7 37,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,0 41,4 44,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 10,4 5,4 4,6 4,9 3,8 3,7 3,1 3,0 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 4,4 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 62 62 64 68 55 58 60 65 59 62 64 69 60 63 65 70 62 63 65 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 59,2 74,7 81,3 83,5 73,4 76,0 79,6 82,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 73,5 73,6 77,5 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,6 15,0 14,8 15,1 16,3 16,2 16,0 15,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 118 647 121 970 130 722 142 406 122 622 130 500 136 827 145 547 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 410 131 518 138 141 148 954
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 48 48 50 51 46 48 49 53 48 50 51 55 48 50 52 55 50 50 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.