KOSTRA nøkkeltall

Sogndal - 4640 (Vestland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogndal Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 95 99 100 100 100 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . . . 98 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 3 755 3 810 3 591 3 665 3 988 3 728 3 757 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 3 759 4 011
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . 1,02 0,32 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 . . . 0,61 0,66
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 86,1 84,8 .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 . . . 43,0 45,2

Kontakt