KOSTRA nøkkeltall

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogndal Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,3 85,0 82,0 91,8 79,8 81,4 82,1 83,7 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 81,3 83,3 84,6 85,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,3 92,6 92,0 94,6 90,3 90,9 91,3 92,0 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 91,9 92,8 93,5 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,3 97,7 99,6 96,8 96,7 96,8 97,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 98,7 99,2 98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 55,7 56,9 58,1 62,3 46,0 46,8 46,9 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 75,3 75,4 75,2 74,6
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 6,0 6,2 6,1 6,0 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 40,5 41,0 44,9 .. 39,6 40,4 42,7 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 40,2 40,2 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 6,2 4,7 3,8 4,7 4,1 4,1 3,7 3,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,9 3,8 3,3 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 55,0 56,0 56,0 56,0 58,0 59,0 62,0 67,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 58,0 60,0 63,0 70,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 64,1 70,6 68,1 86,1 73,8 76,0 78,5 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 83,0 86,6 88,1 89,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,2 14,0 14,6 15,2 16,3 16,2 16,1 16,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,1 12,3 12,1 12,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 125 820 131 151 134 743 149 545 126 134 133 537 141 304 151 878 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 131 854 141 173 149 648 163 689
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 48,0 48,0 46,0 47,0 47,0 48,0 50,0 54,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 50,0 52,0 54,0 60,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.