KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 93,2 101,4 99,0 97,8 94,2 98,3 100,0 97,6 98,6 86,5 98,1 99,7 97,6 98,4 87,7 100,2 100,8 98,9 99,9 55,1
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 73,0 76,5 76,2 87,0 79,8 79,0 80,3 77,6 86,2 79,6 78,7 77,8 76,5 85,3 78,3 81,9 80,4 77,3 87,1 51,6
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 45,8 50,1 43,2 40,7 43,7 32,2 33,8 32,0 28,1 23,0 31,4 33,3 31,4 27,5 22,6 37,2 39,0 33,0 33,5 20,7
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 21 905 24 333 23 825 23 670 22 882 781 164 784 775 763 744 776 300 763 499 864 860 864 850 840 618 855 411 843 677 199 378 203 123 189 202 199 738 201 727
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 84,0 81,9 82,1 84,6 84,1 82,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,7 80,2 81,3 81,3 81,1 82,6 81,7 83,3 83,9 80,3
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 67,3 70,8 71,9 71,0 75,7 65,1 67,3 70,7 71,3 73,6 65,7 67,8 70,9 71,5 73,7 63,1 66,1 68,1 70,7 71,9
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 10,1 8,4 6,9 9,9 6,7 9,8 9,1 7,8 7,4 6,5 9,6 8,9 7,7 7,3 6,4 10,7 9,4 8,4 7,8 6,0
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,30 2,15 2,15 2,22 2,20 2,30 2,60 2,30 2,20 2,30 2,60 2,60 2,60 2,50 2,30 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 775,9 753,2 755,7 758,9 788,2 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 474,2 483,5 482,2 504,9 508,0
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,9 8,0 7,6 7,4 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5 7,2
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0