KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,43 0,42 0,47 0,46 0,45 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,45 0,48 0,50 0,50 0,47
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 2 2 3 6 7
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 83 80 83 83 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 75 72 73 71 69
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 17 17 17 17 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 12 16 14 15 16
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 91 95 96 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 86 85 86 88 89
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 11 10 9 8 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 93,1 92,2 90,9 87,7 88,6
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 1 10 0 0 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 23 22 20 16 16
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 101 93 118 123 108 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 82 92 90 99 103
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 140 133 139 135 112 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 119 138 111 112 112

Kontakt