KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 109 530 110 266 110 230 109 774 109 566 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 4 664 301 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 5 357 792 1 096 202 1 102 250 1 106 294 1 109 923 1 117 586
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,0 9,8 9,8 9,6 9,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,4 10,2 12,5 12,3 11,7 11,1 10,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,1 9,1 8,6 9,8 8,9 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,1 7,1 6,9 7,0 6,9
Netto innflytting (antall)1 antall 255 655 -171 -428 -278 24 875 23 675 20 245 15 889 18 435 29 802 26 076 21 349 18 103 25 327 3 452 309 -1 295 -924 3 230
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,1 8,0 7,9 7,9 7,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 64,1 63,6 63,2 63,1 61,9 63,9 63,4 62,7 62,2 61,6 64,4 63,9 63,2 62,7 62,1 62,9 62,3 61,5 61,1 60,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,4 2,7 2,0 1,7 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 10,8 11,6 11,9 12,0 12,3 13,9 14,5 30,0 15,5 16,0 16,3 16,8 34,6 17,8 18,3 14,9 15,2 31,1 15,7 16,2
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,79 1,73 1,70 1,80 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. .. 1,80 1,80 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt