4407_5041
4407_5041
kostra
2019-09-20T19:03:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Snåase - Snåsa, faktaark Plan, byggesak og miljø Snåase - Snåsa

KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 2 86 97 78 92 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 . . . 191
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 15 18 14 20 24 19 19 26 24 19 19 26 . . . 20
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 55 3 984 3 775 3 509 3 629 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 . . . 7 644
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 1 .. 2 300 1 815 1 387 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 . . . 3 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 6 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 93 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 9 18 18 17 21 18 18 18 18 18 17 18 18 . . . 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. .. 16 37 45 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 . . . 542
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . .. 69 98 73 94 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 . . . 166
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 74 90 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . 50 .. 45 48 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 46 74 69 86 66 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 663 545 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. . . . ..

Kontakt