KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . . 37 520 37 880 29 066 30 723 32 209 34 569 37 041 31 654 33 186 35 098 36 594 40 714 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 . . . 25 405 26 765
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . . 500,8 467,0 369,8 369,2 376,4 387,9 394,1 385,1 379,1 387,7 388,7 424,4 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 . . . 284,2 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 34,0 32,3 32,9 33,4 33,1 34,1 34,9 32,6 33,2 32,9 33,1 33,5 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 . . . 28,5 29,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . . 75,3 78,5 78,3 79,2 79,1 78,4 79,0 77,2 77,9 77,9 78,0 76,3 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 . . . 81,4 81,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . . 0,52 0,55 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 . . . 0,53 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . . 40,4 39,9 38,0 38,0 37,0 36,2 35,0 38,7 38,6 38,5 38,2 38,3 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 . . . 33,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . . 39,6 32,0 41,2 42,1 43,1 27,3 42,4 39,0 39,1 39,7 24,3 39,9 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 . . . 45,1 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . . 12,8 11,2 13,7 14,6 13,4 12,7 12,6 15,5 14,8 14,4 13,8 13,5 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 . . . 13,0 12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent . . . 81,8 50,0 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 87,5 86,9 90,3 91,0 90,2 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 . . . 80,1 80,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . . 2 993 3 289 3 019 3 178 3 330 3 581 3 852 3 261 3 431 3 557 3 768 4 062 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 . . . 3 183 3 302
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . . 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 0,9 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 . . . 4,3 4,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . . 0,43 0,43 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,49 0,50 0,47 0,51 0,52 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 . . . 0,47 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 . . . 0,78 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 5,7 6,2 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 6,8 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 . . . 5,2 5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 19,0 19,4 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 13,8 14,3 15,3 15,8 17,0 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 . . . 10,5 10,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 10,5 8,7 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 10,2 10,5 11,1 10,9 11,4 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 . . . 9,5 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk . . . 114,4 117,6 41,9 44,6 46,0 50,0 50,4 48,7 55,8 55,8 62,8 63,3 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 . . . 43,6 43,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent . . . 59,1 90,9 101,1 97,3 92,4 94,0 92,7 95,9 90,6 92,7 91,4 91,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 . . . 93,3 98,2
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt