4401_5041
4401_5041
kostra
2019-06-19T11:29:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Snåase - Snåsa, faktaark Helse- og omsorgstjenester Snåase - Snåsa

KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr . . . 37 520 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 . . . 25 405
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk . . . 505,7 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 . . . 289,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent . . . 34,0 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 . . . 28,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent . . . 72,7 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 . . . 78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk . . . .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. . . . ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent . . . .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. . . . ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent . . . .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. . . . ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent . . . .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. . . . ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent . . . 81,8 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 . . . 80,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr . . . : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : . . . :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent . . . 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 . . . 4,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer . . . .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. . . . ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent . . . : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : . . . :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 5,7 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 . . . 5,2
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 19,0 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 . . . 10,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 10,5 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 . . . 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk . . . 114,4 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 . . . 43,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent . . . 59,1 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 . . . 93,3
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt