KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 300 1 384 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 460 1 605 1 660 1 834 1 887 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 . . . 1 273 1 355
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 1 045 1 106 979 1 104 1 179 1 247 1 349 1 162 1 281 1 334 1 459 1 519 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 . . . 1 014 1 077
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . 254 278 236 250 266 358 424 298 325 326 374 368 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 . . . 258 278
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 039 1 098 863 962 1 020 1 165 1 219 1 074 1 192 1 195 1 315 1 376 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 . . . 901 991
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 105 89 5 15 20 68 42 69 80 55 70 31 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 . . . 103 111
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 934 1 009 858 946 1 000 1 096 1 177 1 005 1 113 1 141 1 244 1 345 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 . . . 798 880
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,73 0,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 . . . 0,65 0,66
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 . . . 0,28 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,42 0,42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 . . . 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 0 2 126 154 131 183 159 67 125 116 106 102 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 . . . 286 278
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 2 3 919 760 567 511 584 579 469 417 378 403 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 . . . 951 993

Kontakt