KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 0 .. 3 0 86 97 78 92 62 86 97 78 92 62 80 61 82 70 53 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 15 18 14 20 17 15 18 14 20 17 5 12 12 22 18 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 51 .. 57 36 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 3 201 2 979 2 607 2 472 2 727 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 15 .. 12 21 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 1 964 2 084 770 1 053 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 280 2 604 1 988 2 100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 .. 1 30 .. 16 13 18 17 .. 16 13 18 17 .. 12 18 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. .. 16 83 .. 36 26 35 38 .. 36 26 35 38 .. 32 30 36 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 39 32 45 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 64 .. 2 39 18 18 16 21 19 18 18 16 21 19 15 15 15 17 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 26 22 25 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 .. 16 39 45 21 .. 16 39 45 21 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 60 51 58 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 10 .. .. 12 69 98 81 94 148 69 98 81 94 148 38 89 38 72 85 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 100 .. 74 90 98 98 .. 74 90 98 98 .. 91 94 98 92 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 45 45 50 43 .. 45 45 50 43 .. 50 50 50 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 36 18 .. 74 69 88 66 70 74 69 88 66 70 71 68 69 67 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 85 82 73 73 86
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 -4 .. .. .. 663 545 0 .. .. 663 545 0 .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt