KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 105 118 183 197 186 120 9 964 130 148 171 120 9 964 130 148 171 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113 99 99 101 576 113
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,77 0,81 0,67 0,71 0,65 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,90 0,90 0,87 0,97 1,00 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 176 175 282 249 248 151 13 646 186 200 203 151 13 646 186 200 203 200 286 195 198 172 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136 124 121 127 700 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 89 91 92 92 89 89 91 92 92 89 81 93 88 89 93 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83 85 83 84 84 83
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 3 2 4 4 3 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14 13 15 13 13 14
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 3 2 5 4 3 3 2 5 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 96 97 96 97 96 96 97 96 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96 95 94 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 8 8 6 8 4 8 8 6 8 4 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3

Kontakt