KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 10,2 8,9 9,8 9,8 9,9 10,0 10,3 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 222 56 0 0 191 231 247 336 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 159 177 180 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,60 7,65 4,31 4,39 7,41 0,09 7,65 7,46 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,79 5,79 5,60 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 55 55 64 71 103 8 875 87 85 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 84 79 97 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 583 658 1 101 1 141 545 43 665 588 634 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 402 415 441 466
Herav utgifter til renhold (kr) kr 206 214 332 276 123 10 151 163 176 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 111 123 132 131
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 118 183 197 120 9 964 130 148 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 109
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt