KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 38 38 38 .. 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 5 895 6 130 6 126 5 908 5 865
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 17 18 18 .. 29 30 30 33 33 29 30 30 33 33 39 39 39 39 33 39 39 39 39 33 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 100 79 79 79 .. 57 55 54 55 52 57 55 54 55 52 44 48 47 50 53 44 48 47 50 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 607 171 489 599 1 936 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 800 14 395 19 447 16 816 .. 8 998 8 857 8 846 10 655 11 712 8 998 8 857 8 846 10 655 11 712 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 9 319 11 400 10 429 10 862 9 988
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 0 20 40 .. 33 19 19 16 11 33 19 19 16 11 28 34 31 18 14 28 34 31 18 14 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 .. 9 9 11 11 7 9 9 11 11 7 6 11 8 5 9 6 11 8 5 9 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 59 42 48 55 46
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : .. 1,2 1,7 1,5 2,6 .. 1,2 1,7 1,5 2,6 .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,1 1,1 1,1 1,3 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,1 13,8 9,4 11,2 .. 14,8 12,3 10,7 12,8 .. 14,8 12,3 10,7 12,8 .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 15,2 12,8 11,4 10,4 ..

Kontakt