KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 45 38 38 .. 3 350 3 505 3 660 3 581 3 497 3 350 3 505 3 660 3 581 3 497 2 707 2 900 2 922 2 833 2 911 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 ..
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 17 18 .. 28 29 30 30 33 28 29 30 30 33 36 39 39 39 37 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 ..
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 100 79 79 .. 62 57 55 54 55 62 57 55 54 55 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 ..
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 143 2 607 171 489 599 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 712 1 836 2 411 2 383 2 658 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 16 222 14 800 14 395 19 447 .. 8 640 8 998 8 857 8 846 10 748 8 640 8 998 8 857 8 846 10 748 9 165 9 225 8 273 9 471 8 317 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 ..
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 50 0 20 .. 26 33 19 19 17 26 33 19 19 17 32 28 34 31 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 ..
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 .. 22 9 9 11 17 22 9 9 11 17 3 6 11 8 13 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 ..
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,7 17,1 13,8 9,4 11,2 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt