KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 014 5 441 5 968 6 656 5 368 8 571 9 025 9 633 11 088 11 337 8 571 9 025 9 633 11 088 11 337 11 420 13 229 12 709 11 399 10 692 11 420 13 229 12 709 11 399 10 692 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 6 010 7 086 6 833 7 097 6 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,8 6,9 3,6 5,0 8,2 4,9 5,4 5,3 5,5 6,6 4,9 5,4 5,3 5,5 6,6 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 3,9 4,0 3,8 3,8 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 6,1 4,6 5,0 8,7 5,0 5,8 5,9 6,0 5,7 5,0 5,8 5,9 6,0 5,7 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,2 4,4 4,1 4,0 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,8 7,3 8,7 7,3 8,6 4,5 4,8 5,0 5,1 4,5 4,5 4,8 5,0 5,1 4,5 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,1 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 26 535 30 367 27 979 33 780 29 018 53 128 54 367 59 265 58 550 64 567 53 128 54 367 59 265 58 550 64 567 64 030 62 674 71 257 75 104 68 585 64 030 62 674 71 257 75 104 68 585 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 41 722 44 005 50 549 54 018 57 447
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 14 385 11 690 20 667 29 032 14 000 46 682 45 994 51 179 44 022 46 003 46 682 45 994 51 179 44 022 46 003 47 702 33 141 42 619 36 656 45 422 47 702 33 141 42 619 36 656 45 422 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 27 984 32 641 32 055 32 082 31 916
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 272 500 208 125 218 500 293 333 301 600 415 518 406 679 449 070 413 479 393 617 415 518 406 679 449 070 413 479 393 617 359 390 456 683 418 657 436 321 357 062 359 390 456 683 418 657 436 321 357 062 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 377 515 414 928 389 067 397 644 387 531
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,5 18,8 20,9 17,9 24,8 18,5 19,4 18,9 18,2 16,0 18,5 19,4 18,9 18,2 16,0 15,3 15,9 15,9 13,7 16,3 15,3 15,9 15,9 13,7 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 20,6 20,8 19,1 19,5 20,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 46 96 83 : 91 80 77 82 83 86 80 77 82 83 86 77 76 79 82 90 77 76 79 82 90 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 74 77 80 80 87

Kontakt