4394_1573
4394_1573
kostra
2019-10-22T09:13:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Smøla, faktaark Barnevern Smøla

KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 731 6 014 5 441 5 968 7 757 8 571 9 025 9 633 10 106 11 420 13 229 12 709 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 891 6 010 7 086 6 833
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,3 2,8 6,9 3,6 4,5 4,9 5,4 5,3 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,1 3,3 6,1 4,6 4,9 5,0 5,8 5,9 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,9 4,2 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 7,0 6,8 7,3 8,7 4,6 4,5 4,8 5,0 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 29 705 26 535 30 367 27 979 52 761 53 128 54 367 59 265 61 340 64 030 62 674 71 257 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 41 131 41 722 44 005 50 549
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 7 179 14 385 11 690 20 667 42 501 46 682 45 994 51 179 44 865 47 702 33 141 42 619 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 234 27 984 32 641 32 055
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 329 125 272 500 208 125 218 500 370 339 415 518 406 679 449 070 346 740 359 390 456 683 418 646 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 384 566 377 515 414 928 389 067
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,9 16,5 18,8 20,9 19,2 18,5 19,4 18,9 16,3 15,3 15,9 15,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 21,0 20,6 20,8 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 64 46 96 83 76 80 77 82 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 70 74 77 80

Kontakt