KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 76,7 71,1 67,6 85,4 85,4 79,0 81,4 82,2 84,7 88,1 79,0 81,4 82,2 84,7 88,1 77,7 75,8 77,2 79,9 83,9 77,7 75,8 77,2 79,9 83,9 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,0 84,0 85,7 87,2 88,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,2 88,9 85,3 91,3 91,0 89,8 90,6 91,4 92,6 93,5 89,8 90,6 91,4 92,6 93,5 88,9 88,4 88,8 90,6 92,7 88,9 88,4 88,8 90,6 92,7 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,6 92,4 93,2 93,7 94,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 101,9 102,6 96,1 95,8 96,9 96,8 97,2 97,2 96,9 96,9 96,8 97,2 97,2 96,9 95,7 96,0 95,8 96,9 98,3 95,7 96,0 95,8 96,9 98,3 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,8 97,7 97,9 97,8 98,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,1 72,2 71,8 77,7 58,4 72,1 72,2 71,8 77,7 58,4 94,3 94,6 94,7 94,2 90,1 94,3 94,6 94,7 94,2 90,1 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 47,3 47,7 47,3 47,4 46,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,0 5,4 4,6 5,3 5,0 5,4 5,4 5,3 5,0 5,1 5,4 5,4 5,3 5,0 5,1 5,1 5,0 4,9 4,6 4,8 5,1 5,0 4,9 4,6 4,8 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 34,8 37,5 40,8 34,0 34,5 37,3 37,4 38,0 38,8 39,0 37,3 37,4 38,0 38,8 39,0 32,8 32,1 32,4 33,0 40,2 32,8 32,1 32,4 33,0 40,2 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,8 37,5 39,4 39,5 40,8
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 7,1 4,9 : : : 3,2 2,7 2,9 3,4 3,3 3,2 2,7 2,9 3,4 3,3 3,1 2,9 3,1 3,3 3,7 3,1 2,9 3,1 3,3 3,7 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 4,0 4,5 4,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 66,7 73,0 92,5 71,9 74,3 69,0 69,7 75,6 85,8 76,9 69,0 69,7 75,6 85,8 76,9 69,8 73,5 81,0 86,5 82,0 69,8 73,5 81,0 86,5 82,0 66,5 69,1 74,1 78,8 77,0 67,6 70,4 75,1 79,5 78,2 67,9 70,6 75,7 78,8 76,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,0 70,6 100,0 81,3 69,2 79,6 83,0 83,3 84,0 82,7 79,6 83,0 83,3 84,0 82,7 84,4 85,2 81,3 89,5 88,3 84,4 85,2 81,3 89,5 88,3 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 78,5 80,3 84,7 84,0 85,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 8,5 8,5 8,9 8,8 11,1 10,9 11,2 11,0 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 11,0 7,6 7,6 7,8 7,8 9,9 7,6 7,6 7,8 7,8 9,9 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8 13,7 13,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 133 833 146 722 189 560 166 533 174 315 142 739 148 655 159 818 182 777 172 744 142 739 148 655 159 818 182 777 172 744 143 377 150 464 166 867 186 914 183 656 143 377 150 464 166 867 186 914 183 656 137 613 143 919 153 538 163 202 167 862 138 807 145 125 154 317 164 473 169 723 141 873 148 793 159 536 169 554 172 441
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 57,7 61,8 76,9 61,8 62,7 58,1 59,3 64,6 72,6 63,1 58,1 59,3 64,6 72,6 63,1 60,1 62,9 69,0 75,2 70,4 60,1 62,9 69,0 75,2 70,4 53,5 55,1 59,1 62,7 60,8 54,2 55,8 59,6 63,1 61,5 55,1 56,7 60,6 63,5 61,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.