KOSTRA nøkkeltall

Skjervøy - 5427 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjervøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,8 3,9 4,0 4,1 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 1,2 1,4 1,4 1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 390 3 256 2 514 2 630 2 826
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 615 1 529 1 167 1 217 1 185
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 169 1 759 1 353 1 460 1 218
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 499 418 295 303 327
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,4 1,9 2,7 2,8 2,6
Utlån per innbygger (antall) antall 2,7 2,2 2,1 2,1 1,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 26,5 23,6 13,6 13,1 15,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 17,8 19,5 15,8 17,1 16,0
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt