KOSTRA nøkkeltall

Skjervøy - 5427 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjervøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 9,7 9,9 10,1 10,2 9,6 9,9 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 442 269 351 329 362 486 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 . . . . 191
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 9,99 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 . . . . 7,01
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 88 76 70 75 84 72 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 . . . . 77
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 482 536 533 567 589 540 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 . . . . 554
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 194 156 162 161 168 163 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 60 123 121 137 149 102 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 101
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt