KOSTRA nøkkeltall

Skjåk - 0513 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjåk Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 2 1 2 2 143 137 143 123 123 143 137 143 123 123 86 97 78 92 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 124 107 121 111 96 124 107 121 111 96 124 107 121 111 96
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 50 13 10 19 29 26 13 10 19 29 26 15 18 14 20 16 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 72 77 59 95 96 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 3 984 3 775 3 509 3 629 2 792 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 72 56 1 30 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 2 300 1 815 1 387 803 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 632 3 093 1 558 1 445 .. 3 632 3 093 1 558 1 445 .. 3 632 3 093 1 558 1 445
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 3 3 4 .. 15 15 16 14 .. 15 15 16 14 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 16 .. 15 15 16 16 .. 15 15 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 4 9 3 .. 31 28 34 28 .. 31 28 34 28 .. 36 26 35 25 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 33 29 28 27 .. 33 29 28 27 .. 33 29 28 27
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 3 16 2 4 17 19 17 18 19 17 19 17 18 19 18 18 17 21 20 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 23 .. 42 70 33 23 .. 16 37 45 21 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 138 84 91 129 122 138 84 91 129 122 69 98 73 94 148 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 .. 5 .. .. .. .. 5 .. .. .. .. 5 .. .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 87 96 98 96 .. 87 96 98 96 .. 74 90 98 98 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 49 48 .. 50 50 49 48 .. 45 48 50 43 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 69 62 74 96 43 74 86 84 71 81 74 86 84 71 81 74 69 86 66 68 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 8 11 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt