4411_0513
4411_0513
kostra
2019-11-21T09:24:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Skjåk, faktaark Kommunal vannforsyning Skjåk

KOSTRA nøkkeltall

Skjåk - 0513 (Oppland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjåk Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 64 77 98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 146 2 700 2 970 3 119 3 862 3 923 3 966 4 419 3 581 3 566 3 664 3 722 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 792 3 831 3 974 4 197
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,02 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,50 0,46 0,61 0,71
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 99,9 100,0 97,5 96,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 20,7 35,9 35,0 35,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 36,7 35,0 35,7 37,9

Kontakt