KOSTRA nøkkeltall

Skjåk - 0513 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjåk Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,3 10,6 10,2 12,5 13,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 212 431 631 695 763 192 220 248 253 261 192 220 248 253 261 191 231 247 336 390 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,24 9,27 9,37 10,26 9,26 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 7,41 0,09 7,65 7,46 7,05 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 66 72 56 107 76 86 91 84 93 86 86 91 84 93 86 103 8 875 87 85 111 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 580 574 576 587 613 462 488 483 511 562 462 488 483 511 562 545 43 665 588 634 721 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460
Herav utgifter til renhold (kr) kr 169 182 184 176 185 137 154 160 160 176 137 154 160 160 176 123 10 151 163 176 202 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 130 141 136 138 136 111 123 119 129 133 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt