KOSTRA nøkkeltall

Skjåk - 0513 (Oppland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skjåk Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 62 62 61 55 53 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 3 350 3 505 3 660 3 581 3 497 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 538 4 683 4 890 4 773 4 761 4 538 4 683 4 890 4 773 4 761 4 538 4 683 4 890 4 773 4 761
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 28 28 28 25 24 25 25 27 27 25 25 25 27 27 25 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 25 26 25 25 24 25 26 25 25 24 25 26 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 69 70 71 75 64 60 62 62 66 64 60 62 62 66 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 57 60 60 61 61 57 60 60 61 61 57 60 60 61 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 031 1 953 456 923 16 896 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 821 1 648 1 457 1 897 1 970 821 1 648 1 457 1 897 1 970 821 1 648 1 457 1 897 1 970
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 274 371 180 309 113 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 8 640 8 998 8 857 8 846 10 748 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 10 461 8 357 11 462 12 237 13 912 10 461 8 357 11 462 12 237 13 912 10 461 8 357 11 462 12 237 13 912
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 21 18 50 0 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 26 33 19 19 17 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 28 28 28 30 27 28 28 28 30 27 28 28 28 30 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 28 30 22 25 51 28 30 22 25 51 22 9 9 11 17 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 74 79 98 133 68 74 79 98 133 68 74 79 98 133 68
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,1 18,6 9,6 6,4 5,9 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1 20,1 19,3 15,6 13,2 12,1

Kontakt