KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 4,6 2,9 1,2 3,6 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,3 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 1,9 3,4 3,5 1,3 0,3 1,9 3,4 3,5 1,3 0,3 1,9 3,4 3,5 1,3 0,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,1 4,5 3,5 2,0 3,7 2,0 2,7 2,6 1,6 0,5 2,0 2,7 2,6 1,6 0,5 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,7 2,6 2,2 1,2 0,8 1,7 2,6 2,2 1,2 0,8 1,7 2,6 2,2 1,2 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,4 19,1 17,9 16,6 16,0 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 19,8 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,3 13,0 14,7 13,2 13,1 11,3 13,0 14,7 13,2 13,1 11,3 13,0 14,7 13,2 13,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -12,1 -12,1 -8,4 -6,0 -0,7 30,1 31,5 31,8 39,7 42,4 30,1 31,5 31,8 39,7 42,4 39,4 40,5 39,5 40,1 44,8 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 39,2 43,1 40,1 42,7 45,0 39,2 43,1 40,1 42,7 45,0 39,2 43,1 40,1 42,7 45,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 30,8 33,9 35,4 38,0 46,0 86,0 85,3 87,4 91,2 93,7 86,0 85,3 87,4 91,2 93,7 93,4 93,2 92,7 95,3 105,3 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 99,3 99,0 99,4 102,0 105,9 99,3 99,0 99,4 102,0 105,9 99,3 99,0 99,4 102,0 105,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 50 469 53 567 54 421 56 954 58 532 53 725 54 957 55 446 56 733 61 835 53 725 54 957 55 446 56 733 61 835 56 285 58 873 61 096 62 753 64 575 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 47 337 49 427 50 899 52 304 54 569 47 337 49 427 50 899 52 304 54 569 47 337 49 427 50 899 52 304 54 569
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,6 12,4 12,7 10,0 8,5 6,9 10,2 10,9 11,0 8,1 6,9 10,2 10,9 11,0 8,1 5,8 8,7 9,5 10,9 9,7 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 5,4 10,3 9,5 10,1 9,3 5,4 10,3 9,5 10,1 9,3 5,4 10,3 9,5 10,1 9,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,7 7,7 9,2 8,5 14,8 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,7 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 13,2 11,7 12,3 12,0 12,9 13,2 11,7 12,3 12,0 12,9 13,2 11,7 12,3 12,0 12,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -33,3 35,0 46,9 52,4 42,2 31,1 39,3 35,7 31,4 33,2 31,1 39,3 35,7 31,4 33,2 25,8 27,8 31,1 31,3 31,6 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 17,1 22,1 24,4 27,3 23,0 17,1 22,1 24,4 27,3 23,0 17,1 22,1 24,4 27,3 23,0

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt