KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 4 .. 4 37 47 48 38 20 37 47 48 38 20 143 137 143 123 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 69 74 62 59 62 69 74 62 59 62 69 74 62 59 62
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 67 .. 20 .. 25 30 15 16 23 23 30 15 16 23 23 13 10 19 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 49 22 24 45 32 49 22 24 45 32 49 22 24 45 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 113 68 69 63 75 1 708 1 781 1 986 1 738 667 1 708 1 781 1 986 1 738 667 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367 4 212 4 335 4 476 4 657 4 367
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 66 64 2 4 .. 1 189 970 779 201 .. 1 189 970 779 201 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 724 2 590 1 581 1 224 .. 2 724 2 590 1 581 1 224 .. 2 724 2 590 1 581 1 224
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 8 8 9 .. 16 14 16 14 .. 16 14 16 14 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 16 15 15 .. 14 16 15 15 .. 14 16 15 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 55 10 9 .. .. 35 27 37 26 .. 35 27 37 26 .. 31 28 34 28 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 43 35 36 34 .. 43 35 36 34 .. 43 35 36 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 1 3 3 3 3 16 18 16 10 14 16 18 16 10 14 17 19 17 18 19 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 17 10 19 15 17 17 10 19 15 17 17 10 19 15 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 .. .. 0 .. 8 1 2 1 .. 8 1 2 1 .. 42 70 33 23 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 7 15 156 80 .. 7 15 156 80 .. 7 15 156 80
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 23 26 73 18 6 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 37 10 16 26 25 37 10 16 26 25 37 10 16 26 25
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 92 96 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 70 99 94 95 .. 70 99 94 95 .. 70 99 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 50 .. 50 50 50 47 .. 50 50 50 47 .. 50 50 49 48 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 31 47 50 49 .. 31 47 50 49 .. 31 47 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 90 74 .. .. .. 67 64 75 69 90 67 64 75 69 90 74 86 84 71 81 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 83 76 81 81 91 83 76 81 81 91 83 76 81 81 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 11 29 .. .. .. 414 370 0 .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. .. 1 296 1 642 0 .. ..

Kontakt