4435_0127
4435_0127
kostra
2019-10-15T19:05:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Skiptvet, faktaark Kommunalt avløp Skiptvet

KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 99 93 77 100 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 762 6 051 6 958 8 807 4 446 4 602 4 562 4 811 4 192 4 270 4 311 4 645 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 189 4 305 4 506 4 750
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 2,04 1,81 1,60 0,10 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,54 0,58 0,51 0,59
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 24,7 41,7 40,3 58,5

Kontakt