KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,1 10,5 10,4 10,2 7,8 8,1 8,1 8,1 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 115 186 208 151 185 212 199 185 192 220 248 253 242 258 271 278 246 259 279 288 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,08 7,30 7,22 7,29 5,57 5,68 5,49 6,19 6,57 6,47 6,74 6,92 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,25 4,88 4,97 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 47 60 65 62 59 72 67 58 86 91 84 93 86 94 100 99 93 101 109 109 72 68 75 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 550 542 534 547 469 483 523 497 462 488 483 511 482 515 517 562 481 525 540 581 525 475 487 496
Herav utgifter til renhold (kr) kr 200 187 155 160 157 153 179 159 137 154 160 160 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 111 111 102 120 108 109 113 114 111 123 119 129 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt