KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,7 79,5 78,3 76,3 83,1 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9 77,1 78,1 78,6 79,4 79,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,5 91,4 90,9 88,4 90,7 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,4 99,2 98,5 95,0 95,3 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2 95,6 96,0 96,4 96,5 96,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 79,9 79,9 80,1 78,1 77,5 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0 38,2 37,9 37,9 37,5 37,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,2 5,9 5,7 5,8 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,2 6,3 6,0 5,8 .. 6,2 6,3 6,0 5,8 .. 6,2 6,3 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 39,2 39,0 43,5 48,5 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7 .. 40,7 42,2 44,2 43,7
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 8,4 3,1 3,7 8,7 5,5 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,9 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 56,9 63,8 71,2 78,2 78,2 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3 64,8 69,8 71,8 76,5 82,3
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 76,2 79,3 69,0 72,4 71,4 73,0 82,1 80,7 85,1 81,0 73,0 82,1 80,7 85,1 81,0 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2 72,6 74,1 75,4 79,9 79,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,8 14,2 14,6 14,0 14,4 12,8 13,1 13,3 13,8 12,9 12,8 13,1 13,3 13,8 12,9 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3 13,7 13,8 13,5 13,5 13,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 124 801 139 321 151 555 154 433 166 990 124 159 131 884 137 861 154 171 168 138 124 159 131 884 137 861 154 171 168 138 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712 123 688 131 767 135 921 146 092 153 712
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 47,9 53,5 58,6 64,3 62,6 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0 50,1 53,4 54,5 58,4 63,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".