KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,6 4,4 4,5 4,6 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 52 571 61 541 67 622 74 727 75 690 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 2 363 179 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 202 890 210 549 228 230 239 225 248 773 202 890 210 549 228 230 239 225 248 773 202 890 210 549 228 230 239 225 248 773
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 159 2 359 2 404 2 536 2 709 1 887 2 027 2 122 2 260 2 399 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 332 2 382 2 492 2 659 2 810 2 332 2 382 2 492 2 659 2 810 2 332 2 382 2 492 2 659 2 810
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 721 406 177 225 210 871 833 836 925 1 194 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 422 457 195 823 1 028 422 457 195 823 1 028 422 457 195 823 1 028
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,8 2,7 2,6 2,7 3,1 4,5 4,9 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 20,5 19,6 15,6 15,7 13,8 29,6 31,7 26,7 27,9 24,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,3 11,7 11,1 11,1 16,0 11,0 10,8 10,4 10,5 15,4 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 16,0 15,8 16,0 15,8 22,5 16,0 15,8 16,0 15,8 22,5 16,0 15,8 16,0 15,8 22,5
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,8 0,6 0,7 0,8 0,5 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 14 273 14 973 15 250 17 199 19 289 536 867 553 078 567 425 603 465 662 748 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 65 179 64 595 61 227 64 792 67 485 65 179 64 595 61 227 64 792 67 485 65 179 64 595 61 227 64 792 67 485
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt