KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 107 102 111 140 134 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 137 98 108 114 137 137 98 108 114 137 137
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,71 0,64 0,64 0,72 0,69 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,66 0,66 0,75 0,73 0,63 0,66 0,66 0,75 0,73 0,63 0,66 0,66 0,75 0,73
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,1 97,7 98,1 97,6 97,2 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 141 141 145 131 129 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 149 157 157 155 144 149 157 157 155 144 149 157 157 155 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 92 92 91 90 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 88 87 88 88 89 88 87 88 88 89 88 87 88 88 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 5 2 2 4 8 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 3 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 98 100 100 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 97 97 97 98 98 97 97 97 98 98 97 97 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 4 6 5 1 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1

Kontakt