KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,1 8,8 8,9 8,4 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 117 182 215 178 141 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 202 209 217 199 200 202 209 217 199 200 202 209 217 199 200
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,33 5,07 4,94 4,43 4,72 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,55 5,39 5,45 5,28 5,39 5,55 5,39 5,45 5,28 5,39 5,55 5,39 5,45 5,28 5,39
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 172 168 120 114 94 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 550 542 592 749 719 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 480 477 506 590 606 480 477 506 590 606 480 477 506 590 606
Herav utgifter til renhold (kr) kr 139 141 147 163 154 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 142 144 159 170 180 142 144 159 170 180 142 144 159 170 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 107 102 111 140 134 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 137 98 108 114 137 137 98 108 114 137 137
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt