KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 930 950 1 077 1 049 1 176 999 1 063 1 090 1 173 1 180 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 272 1 328 1 395 1 543 1 586 1 272 1 328 1 395 1 543 1 586 1 272 1 328 1 395 1 543 1 586
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 723 739 871 831 964 791 857 882 952 952 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 983 1 033 1 098 1 213 1 241 983 1 033 1 098 1 213 1 241 983 1 033 1 098 1 213 1 241
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 207 211 205 218 213 209 207 207 221 228 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 289 295 297 330 345 289 295 297 330 345 289 295 297 330 345
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 755 806 763 811 908 708 742 746 806 824 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 955 1 013 1 020 1 138 1 155 955 1 013 1 020 1 138 1 155 955 1 013 1 020 1 138 1 155
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 125 142 82 75 85 64 54 49 62 66 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 86 90 60 65 91 86 90 60 65 91 86 90 60 65 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 630 664 682 736 823 643 688 697 743 758 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 869 923 961 1 074 1 064 869 923 961 1 074 1 064 869 923 961 1 074 1 064
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,62 0,61 0,61 0,61 0,60 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61
Antall bygningsbranner (antall) antall 67 31 36 47 40 910 993 1 083 1 187 1 160 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 155 127 139 154 142 155 127 139 154 142 155 127 139 154 142
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 197 208 180 182 80 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 640 588 469 431 374 640 588 469 431 374 640 588 469 431 374

Kontakt