KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 1 224 1 236 1 245 1 242 1 232 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 23 23 23 23 22 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 19 63 62 64 66 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 039 1 170 1 239 1 416 803 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 848 999 981 1 107 1 017 848 999 981 1 107 1 017 848 999 981 1 107 1 017
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 8 143 9 446 11 493 8 775 11 356 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 7 459 8 200 9 055 8 326 10 508 7 459 8 200 9 055 8 326 10 508 7 459 8 200 9 055 8 326 10 508
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 40 37 36 46 48 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 40 39 0 0 2 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 1,0 1,0 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 31,3 28,9 25,7 23,6 22,6 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0

Kontakt