KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 830 8 186 10 025 9 080 8 849 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 6 974 7 773 9 404 9 670 9 588 6 974 7 773 9 404 9 670 9 588 6 974 7 773 9 404 9 670 9 588
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 5,4 4,9 4,8 4,1 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 4,9 4,7 4,7 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,7 5,1 5,1 4,6 4,4 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 38 548 40 238 36 848 38 764 48 182 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 43 474 46 960 49 734 53 044 60 198 43 474 46 960 49 734 53 044 60 198 43 474 46 960 49 734 53 044 60 198
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 18 159 18 065 25 714 39 074 42 832 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 24 488 23 220 32 407 48 330 54 397 24 488 23 220 32 407 48 330 54 397 24 488 23 220 32 407 48 330 54 397
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 364 427 388 815 421 592 378 653 352 175 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 383 244 410 467 461 768 428 949 440 947 383 244 410 467 461 768 428 949 440 947 383 244 410 467 461 768 428 949 440 947
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,2 21,3 19,8 19,6 : 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,1 21,7 19,7 17,8 24,1 22,1 21,7 19,7 17,8 24,1 22,1 21,7 19,7 17,8 24,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 84 89 89 86 93 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 88 89 87 88 88 88 89 87 88 88 88 89 87 88 88

Kontakt