4474_0213
4474_0213
kostra
2019-10-13T23:16:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Ski, faktaark Husholdningsavfall Ski

KOSTRA nøkkeltall

Ski - 0213 (Akershus)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ski Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 673 2 003 1 955 2 122 2 373 2 412 2 517 2 637 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 352 2 408 2 490 2 716
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 36,3 35,1 37,6 42,3 40,5 40,2 42,0 44,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 42,1 39,0 41,9 44,9
Selvkostgrad (prosent) prosent 98 100 99 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 463,0 459,6 446,3 429,7 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 424,9 427,5 396,3 376,0

Kontakt